Nagłówek
szczegóły

Załóż konto w naszym serwisie

Oferta sprzedaży długu nr 96450/2021/04/29

Nazwa dłużnika:

Firma Handlowa Sp. z.o.o
Adres lub dane wiersz drugi,
28-500 Wiersz trzeci;
Lorem ipsum

Wystawiający:

Firma Handlowa Sp. z.o.o
Adres lub dane wiersz drugi,
28-500 Wiersz trzeci;
Lorem ipsum

Wierzyciel:

Firma Handlowa Sp. z.o.o
Adres lub dane wiersz drugi,
28-500 Wiersz trzeci;
Lorem ipsum

Wartość
długu:

1800 zł netto

Sprzedaż
za:

1800 zł netto

Ważność

5 lat (2015-05-12)

Lokalizacja:

Kielce (woj. Świętokrzyskie)

Roszczenie:

Faktura VAT

Jesteś dłużnikiem?

Informacja dla dłużnika

Jeżeli uważasz że dane znajdujące się w ogłoszeniu dotyczą Ciebie i opisują nieistniejącą wierzytelność skontaktuj się z wystawcą w celu jej usunięcia. Zarejestruj się w serwisie, a po zalogowaniu przejdź do tego ogłoszenia i napisz do wystawcy. Jeśli wystawca nie uzna Twojego sprzeciwu, a Ty wystąpisz na drogę prawną przeciwko wystawcy prześlij nam kopię pozwu/zgłoszenie sprawy do organów ścigania. Ogłoszenie zostanie ukryte do chwili rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli wierzytelność faktycznie istnieje, a Ty nie chcesz aby dane były widoczne na giełdzie i chcesz porozumieć się z wierzycielem, skontaktuj się z nim i zaproponuj ugodę. Możesz też poprosić wierzyciela o rozpoczęcie negocjacji za pośrednictwem systemu VCAT.pl (negocjacje są bezpłatne), dzięki czemu szybciej uzgodnicie terminy i warunki spłaty. Giełda długów VCAT.pl nie jest stroną w sprawie pomiędzy wystawcą oferty a podmiotem, którego dane są wystawione. Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe nieokreślonemu kręgu podmiotów w celu zbycia długu. Wystawione na sprzedaż wierzytelności widoczne są na stronie Giełdy Długów Vindicat.pl oraz wysoce prawdopodobne jest, iż informacje o nich znajdą się w pierwszych wynikach wyszukiwania danych dłużnika w popularnych wyszukiwarkach internetowych. Informuję, iż dane osobowe przetwarzane są w zakresie wskazanym powyżej (adresat pisma oraz specyfikacja zadłużenia).

Podstawa prawna działania Giełdy Długów:

art. 509 Kodeksu cywilnego,
dane osobowe na Giełdzie przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora - Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. f r.o.d.o.), tj. dochodzenie roszczeń oraz prawo do zbycia wierzytelności przysługującej Użytkownikowi Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług w systemie Vindicat, za wystawienie ogłoszenia na Giełdzie Długów ponosi Użytkownik, który wystawił dane ogłoszenie (administrator danych). Vindicat Sp. z o.o. nie odpowiada za treści ogłoszeń prezentowane przez Użytkowników systemu Vindicat.pl. W celu nabycia wierzytelności przez Kupującego, konieczne jest zawarcie umowy we właściwiej formie, jeżeli takowa jest przewidziana przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, bądź wynika z danego stosunku prawnego.

Nasi partnerzy